Usunięcie danych osobowych

Shape Image One

Chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  • Wypełnij formularz

    Prześlij wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach szkoleniowych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie.

Formularz

Wycofaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Korzystając z przysługującego mi prawa określonego w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), cofam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00,