Dr Agnieszka Śliwka

Shape Image One

Fizjoterapeutka, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, Instruktor koncepcji Bobath IBITA. Członek m.in Komisji ds. Ciągłego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Bobath. Instruktorka szkoleń podyplomowych z rehabilitacji neurologicznej wg koncepcji Bobath, autorka publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Obszar zainteresowań zawodowych i badawczych: fizjoterapia neurologiczna, kontrola posturalna, przepona jako mięsień stabilizacji centralnej i mięsień oddechowy, rehabilitacja pulmonologiczna oraz muzykoterapia.

Oferta szkoleniowa

Co to właściwie jest “kontrola posturalna”? Przepona jako mięsień oddechowy i posturalny. Wskazania praktyczne.

  1. Przepona jako mięsień oddechowy i posturalny
  2. Jak kontrolujemy naszą postawę? Odpowiedź i propozycja schematu badania.
  3. Znaczenie informacji sensorycznej dla postawy i ruchu wraz z przypomnieniem metod oceny czucia powierzchownego i głębokiego.

Dr Agnieszka Śliwka

Fizjoterapeuta